Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Handreiking voor het leven vanuit het christelijk geloof

 

Wie Christus volgt ...

 

Christus volgen en afstand doen van alles wat dat in de weg staat.

 

Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, zegt Jezus (Joh. 8:12).
Dit zijn woorden van levensstijl na te volgen als wij echt willen ontdekken wat het betekent los te komen van wat ons hart verblindt (Efeziërs 4:18). Het gaat erom dat we ons in het leven van Jezus Christus verdiepen.

 

Wat Jezus onderwees, gaat veel verder dan wat alle geleerde en gelovige mensen ons geleerd hebben. Als iemand Jezus werkelijk begrijpt en navolgt, wordt pas duidelijk hoe Hij het heeft bedoeld. Zo gaat het meestal niet, helaas. Velen hebben de boodschap van het evangelie maar al te vaak gehoord, maar voelen zich er niet toe aangetrokken omdat ze niet de houding, niet de geest van Jezus hebben.

Wie de woorden en levensstijl van Jezus echt wil begrijpen en ervaren, zal Christus in zijn leven dienen te volgen, in actie moeten komen en het niet bij woorden moeten laten.

 

Je kunt wel allerlei ingewikkelde studies volgen over hoe het nu zit met de Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de heilige Geest), maar als je niet van binnenuit verandert, kom je er geen stap verder mee. En als je niet van binnenuit verandert, en je houding er nog steeds een is van 'ikke, ikke, ikke', wat heeft God daar dan aan ? Het doet God zeker geen plezier.

 

Je bezighouden met moeilijke, diepzinnige woorden en teksten maakt je niet opeens tot een goed mens: een goed leven leiden, dat is waar het om gaat. Daar is God blij mee. Wat schiet je nu op met precies te weten wat 'berouw' betekent en de definitie daarvan heel goed te kunnen opschrijven , terwijl je geen berouw kunt voelen?

Al ken je de hele bijbel en de uitspraken van alle geleerde mensen uit je hoofd, je hebt er niets aan als je de liefde niet kent: de liefde voor God en jezelf en de hele wereld en Gods goedheid voor jou.

 

Lucht en leegte, alles is leegte (Prediker 1:2). Dit betekent: alles is inhoudsloos, gaat nergens over, behalve God liefhebben en Hem volgen.

De hoogste wijsheid is: afzien van datgenen wat je van God afhoudt en verlangen naar een leven zoals God het bedoeld heeft. En daar je uiterste best voor doen.

Het heeft geen zin rijk te willen worden, want je kunt je geld en goederen toch niet meenemen in je graf. Ook is het zinloos erebaantjes na te streven of carrière te maken alleen voor de status. Lucht is het, inhoudsloos, te verlangen naar zaken die er in wezen niet toe doen. Als mens word je daar niet beter van. Het dient nergens toe lang te willen leven, terwijl je je er niet druk om maakt of je ook goed leeft. Het is niet zinvol je allleen te richten op de dingen van de dag en je niet bezig te houden met de dingen die komen.

Je in allerlei voorbijgaande liefdes te storten is vergeefse moeite; het gaat er juist om je liefde te investeren in zaken die blijvend zijn en die zelfs niet stoppen met de dood.

 

Onthoud de volgende woorden: het oog wil altijd méér zien, en het oor wil altijd méér horen (Prediker 1:8). Dat houdt nooit op.

Probeer je daarom niet te laten afleiden door alles wat je ziet of hoort, maar richt je op wat je niet kunt zien en niet kunt horen. Want zij die uit zijn op snelle bevrediging van hun begeerten, blijven onder de maat en riskeren Gods goedheid niet te kunnen ontvangen.

 

 

Met toestemming van uitgeverij Adveniat overgenomen uit:

Thomas a Kempis "De navolging van Christus in jonge taal"

hertaald door Mink de Vries

uitgegeven bij KBS ISBN 978 90 6173 130 6

Klik op onderstaande afbeelding voor de link naar www.adveniat.nl waar u het boek kunt bestellen.