Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

1e heilige Communie en heilig Vormsel voor kinderen

Dopen oudere kinderen

Met enige regelmaat komt het verzoek van parochianen binnen om hun kinderen in de leeftijd tussen 3 en 12 jaar alsnog te dopen.
Kinderen in bovengenoemde leeftijdscategorie moeten op dit sacrament voorbereid worden. In de Lambertuskerk is inmiddels, speciaal voor deze kinderen, een voorbereiding ontwikkeld. Bij voldoende aanmeldingen wordt een groep gestart.

Wilt u uw kind ook laten dopen, neem dan contact op met pastoor Gouw, 010-4 12 36 90 of pastoor@lambertuskerk-rotterdam.nl.

Eerste Heilige Communie

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, kunnen opgegeven worden voor de voorbereiding op de eerste H.Communie. 
De eerste H.Communie wordt altijd op Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen, gevierd. In 2018 is dat op 8 april.

Kennismaking op zondagmiddag 10 december 2017

De aangemelde kinderen en hun ouders worden op zondagmiddag 10 december van 14:00 - 16:00 uur voor de (verplichte) kennismaking verwacht, waarbij zij ook al wat materialen ter voorbereiding mee krijgen.

Op zondag 10 december wordt de nieuwe succesvolle opzet van het communieproject uitgelegd. Er zal namelijk een parallelprogramma (verdiepingsprogramma) voor ouders georganiseerd worden.

Op zondag 7 januari 2018 starten we met de voorbereiding op de eerste heilige communie tijdens en na de 10 uur mis.

De aanmeldingstermijn voor de communievoorbereiding loopt vanaf september tot en met 5 december.

Heilig Vormsel

Voorbereiding op het heilig Vormsel is er voor kinderen vanaf groep 8 van de basisschool. Aanmeldingsformulieren liggen vanaf de herfstvakantie tot aan Sinterklaas (5 december) achter in de kerk.

De toediening van het vormsel zal in 2018 in mei of juni in de Kathedraal plaatsvinden. Zodra de datum daarvoor bekend is zal deze op de website worden aangegeven.

De aanmeldingstermijn loopt vanaf september tot en met 5 december 2017.